Thursday, January 19, 2012

Svetovid – božanstvo najvišeg ranga u slovenskoj mitologiji: da ili ne?

Kult o Svetovidu najviše je poštovan kod Zapadnih Slovena kod kojih se veruje da je ovo božanstvo bilo vrhovno.  Svetovid je ratni bog, koji ima svoj hram u Arkoni na Rujanu. Novija istraživanja pokazuju kako je ovaj bog bio visokog ranga ne samo kod Rujanovaca, već i Rusa. Zahvaljući verziji prevoda „Velesove knjige“ iz 9. veka saznajemo da on zajedno sa Svarogom i Perunom obrazuje trojedinstvo, Svetu Trojicu.

Na Baltiku se slovensko mnogoboštvo održalo sve do 12. veka. Svetovidov kip je bio visok osam metara. Njegov hram je srušen 1168, dok su ostala svetilišta Rujanskog ostrva bila porušena u 12. i 13. veku u vreme nasilnog pokrštavanja Zapadnih Slovena, tj. prevođenja na hrišćansku veru.
Svetovidovi atributi su KONJ i PETAO. Značaj slovenskog Svetovida je prešao na Sv. Vita, dvanaestogodišnjeg dečaka koji je za vreme Dioklecijana umro kao mučenik u Rimu. Sv. Vit je zaštitnik Češke i naslikan je sa crnim petlom. Otuda poreklo petla na kulama, crkvama i kapelama. Konj je imao mantičku funkciju, moć prorokovanja, odlučivanja o ishodu ratovanja.
Samo ime Svetovid ima svoje značenje. Svent – znači svet; drugi deo imena vit – skraćenica od vitez. Neki tumači misle da vit znači duvati, vejati, te se Svetovit tumači kao „moćni dah“.
Teoretičar Čajkanović pronalazi paralelu pomenutog božanstva sa našim epskim junacima, pre svega u liku Marka Kraljevića, koji je osmišljen prema liku nekadašnjeg boga rata. Čajkanović zaključuje da je Svetovid noćno, htonsko božanstvo što potvrđuje i fiksacija za konja kao htonsko, demonsko biće, jer je Svetovid samo noću jahao.
Ovo je svakako silan bog, odnosi se na plodnost i berićet, ali je i ratni bog. Takođe je i solarno božanstvo, Bog svetla i čini važan segment velikog slovenskog Svetog Trojstva.

No comments:

Post a Comment