Friday, January 27, 2012

Triglav – vrhovno slovensko božanstvo


Triglav je bog baltičkih Slovena. Prvi deo imena, TRI, drugi deo, -GLAV, ukazuje na troglavo božanstvo. Triglav je bio summus deus u Šćećinu, a poštovan je i u Brandenburgu, slovenski Branibor. Hroničari se usaglašavaju da je u Šćećinu i Brandenburgu postojala troglava statua Triglava, čije je svetište razorio Albreht Ber između 1150. i 1157.godine.

 Postoje tri planine na prostoru na kome se nalazi Triglavov idol. Paganski slovenski sveštenici su tvrdili kako Triglav ima tri glave i da vlada trima kraljevstvima: nebom, zemljom i paklom. On, takođe, sjedinjuje tri godišnja doba: zimu-proleće-leto; ali i tri stadijuma života: rođenje-rast-smrt.Triglava su poštovali i Česi, kod kojih je i žrtva bila primerena koja mu se prinosila, naime žrtva je u vidu tri jareće glave, što svedoči o njegovoj funkciji gromovnika (jare je životinja koja se posvećuje Toru, čiji je slovenski pandan Perun).
Na prostoru Zapadnih Slovena postoje tri grada koja poštuju kult Triglava i imaju njegov kip. To su Šćećin, Julin i Arkona- na ostrvu Rujanu.
Kako Čajkanović ističe, Triglavu se pripisuje zbog troglavosti osobina donjeg sveta. Takođe je bio bog konjanik, a poznato je da je konj i kod Slovena, i kod Grka i Germana, životinja koja je u vezi sa donjim svetom i služi za gatanje.
Na osnovu izvora o Trojanu, može se istaći da je Triglav, odnosno Trojan – kao njegova jezička varijanta u srpskoj tradiciji, vrhovni bog našeg drevnog panteona.

Kako Triglav, kao sunčev bog, vlada trima carstvima? On je najpre dat:
1)      1) u liku novorođenog deteta, a zatim u punoj mladosti, čiji je simbol ovan, da bi pri kraju zime i na početku proleća započeo svoj rat sa aždajom, simbolom magle i htonskog. On tada preuzima posao pastira i ratara i prikazuje se kao regionalno božanstvo: Veles ili Volos.
2)      2) Drugi njegov lik je letnji. Tada se Triglav brine za održanje sveta i života, pri čemu bi lokalna božanstva bila: Jaro, Jarilo.
3)     3)  Treći lik mu je noćni i zimski.
Svi vrhovni bogovi slovenskog panteona posedovali su više glava i to: Rujevit (Ruđevit) – sedam glava, Porevit pet, Svetovid – četiri, a Triglav, samo ime kaže, tri. Postoje tvrdnje i da je postojala boginja Triglava.
Za Đurđevdan se prema karakteristikama rituala vezuju dva starinska božanstva: Triglav i Trojan. U timočko-lužičkom govoru se za ženu koja je rodila trojke kaže da je trojanila. Ima li sad ikakve veze i izraz „utrojen“ sa ovim božanstvom, izraz koji se primenjuje za čoveka koji je u stanju bez svesti?No comments:

Post a Comment