Thursday, March 1, 2012

Svarog - simbol sunca i NebaSvarog je božanstvo rata, vatre i sunca. Često ga porede sa Hefesom, božijim kovačem. Postoje tumači koji ga vide kao duh ognja.


Etimologija termina Svarog: u ruskom jeziku ovaj termin znači "zavariti, venčati". Ovo božanstvo je kod starih Slovena igralo veliku ulogu, jer su oni poštovali vatru, naročito vatru sa ognjišta.


Kod Zapadnih Slovena Svarožić je u 9. i 10. veku predstavljao najviše božasntvo. Neki autori smatraju da je Svarožić sin Svarogov, te da je reč u deminutivu postala od njegovog oca.Kod drevnih Slovena Nebo se personifikuje u muškom liku Svaroga. Svarog je otac Sunca i Ognja i on rađa Dažboga.


Prema srpskim izvorima najbliži je istini onaj stav po kome Svarog i Svarožić imaju odnos kao otac i sin, tj. kao Staro i Mlado Sunce. Tako je Svarog pomeren u zimski solsticij i time dobio godišnji oblik Zimskog Sunca, koje će, kao onemoćalo Sunce, poroditi Novo-godišnje ili Mlado koje se rađa oko Božića.U srpskim se pesmama pojavljuje i Koled - ostarelo sunce, a Kupalo - sunce u punoj snazi. Njihov je otac Svarog. U koledarskim pesmama zapažamo odnos: Mladi car = Svarožić - Božić, a Stari car = Koledo.

No comments:

Post a Comment